< Tillbaka till alla nyheter

Filip Ringqvist ny ledamot i branschstyrelse

Dec 7, 2020

Vår vd Filip Ringqvist är ny styrelsemedlem i Grafiska Företagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation för grafisk industri med 450 medlemsföretag i Sverige. Förbundets uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och lönsamhet genom bland annat omvärldsbevakning, kunskapsutbyte, avtal, rådgivning och lobbying. I styrelsen ingår representanter för flera stora namnkunniga tryckeriföretag.

Så här säger Filip om sitt nya uppdrag till förbundets medlemstidning:

”– Det är ett väldigt fint förtroende att få vara med i styrelsen. Jag tror inte riktigt på det papperslösa samhället. Jag hoppas att jag kan bidra med min positiva syn på vår bransch och se nya möjligheter för oss grafiker. Samtidigt vill jag vara med och komplettera den gedigna erfarenhet som redan finns i styrelsen och självklart lära mig av dem.”

Läs hela artikeln på grafiska.se!