Ditt hållbara tryckeri

På TelloGruppen arbetar vi målmedvetet med att minimera vår negativa miljöpåverkan – en tryckning i taget.
Det gör vi genom smarta val i det dagliga arbetet och genom investeringar som tar hänsyn till vår planet.
Det är ingen uppoffring. Det är en självklarhet.

Magnus och Filip Ringqvist

Det är lönsamt att investera i miljön

Vi vet att det kan låta självklart. Men så har det inte alltid varit. Faktum är att tryckbranschen länge präglades av farliga kemikalier som både människor och miljö tog skada av. Idag ser det annorlunda ut och vi på TelloGruppen arbetar aktivt för att vara en del av den positiva utvecklingen. Med människor och miljö i åtanke investerar vi i lösningar som minimerar den negativa miljöpåverkan.

Det är alltid roligt att vara först. Därför stoltserar vi gärna att vi var först i Skandinavien med LED-offsetpressen. Det är en av våra personliga favoriter när det kommer till smart och miljövänlig investering. Pressen är blixtsnabb att ställa in och med sina åtta tryckverk utnyttjas pappret maximalt. Detta genererar väldigt lite pappersspill och minskar förbrukningen av papper, färg och lack samtidigt som den sparar betydligt mycket mer energi än våra tidigare tryckpressar. Med denna offset-teknik får vi en ren process som bidrar till ett viktigt arbete – att skapa en trevligare arbetsmiljö för våra medarbetare.

Smarta lösningar

För att framställa tryckplåtar behövs fortfarande kemikalier som skapar restprodukter. Det innebär att vi behöver sätt att hantera restprodukterna på. Normalt sett samlas de i stora kärl som sedan skickas för sluthantering. Vi har varit kreativa och kommit på en annan lösning. Idag har vi ett slutet system där vi kokar bort vattnet ur kemikalierna, vilket innebär att restprodukterna ryms i en liten behållare. Det gör att vi sparar både volym och fraktkostnader när vi skickar det för sluthantering.

Etik, attityd och kvalitet

Det är viktigt att människor trivs på sin arbetsplats. För att våra medarbetare ska göra det arbetar vi aktivt för att skapa ett gott arbetsklimat och vara en arbetsplats som uppmuntrar till personlig utveckling. Och vårt ihärdiga arbete har lönat sig. Det är en etisk kvalitetsmärkning som garanterar ett etiskt förhållningssätt på arbetsplatsen och ett aktivt arbete med att implementera det i organisationen och resten av samhället. Det är en utmärkning som gör att vi sträcker på oss lite extra.

Läs gärna mer om Rlicens här

Svana tillsammans med oss

Hållbarhet handlar för oss om att göra medvetna val. Både stora och små. Sedan 1998 gör vi det varje dag genom att vara Svanenmärkta och använda oss av material som lever upp till Svanens hårda krav. När du trycker hos oss har du alltid möjlighet att välja Svanenmärkt papper. När du svanar hos oss gör du skillnad, på riktigt. Tillsammans bidrar vi till en grönare värld – en tryckning i taget.

Svana är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små.
Läs mer på Svanens webbplats för att se hur du kan svana ditt liv.